Werkzaamheden

 

Landbemesting voor de veehouderij (grasland), akkerbouw en bollenstreek.

Grasoogst voor de veehouderij

Grondwerkzaamheden zoals verharding, kuilplaten maken en stallen uitgraven.