Bodemvruchtbaarheid

BODEMVRUCHTBAARHEID

Bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door organische stoffen, bodemleven, meststoffen, compost, toevoegmiddelen, de verhouding van chemische verbindingen (N, P, K en C/N, pH) en verder door hoeveelheid vocht, lucht en structuur van de grond.

Grofweg kun je de bodemvruchtbaarheid vanuit 3 invalshoeken bekijken

  1. Biologische bodemvruchtbaarheid; dan kijk je naar bodemleven en omzettingen
  2. Chemische bodemvruchtbaarheid; dan kijk je naar mineralengehalten en –levering
  3. Fysische bodemvruchtbaarheid; dan kijk je naar structuur, lucht en water.

Wat is de functie van het bodemleven als je kijkt naar bodemvruchtbaarheid?

Een actief bodemleven verhoogt de mineralisatie en dus de beschikbare stikstof in de bodem.  Organische stoffen (meststof, plantenresten, stro) bevatten 10-50% bodemleven in de vorm van schimmels, bacteriën, torren en wormen. Hoe actiever dit bodemleven is, hoe gezonder de bodem is. De verschillende torren en wormen graven in de bodem zodat er porievorming ontstaat en menging van verschillende stoffen. Ze verkleinen en verteren deels de verse organische stof. Verder eten ze bacteriën en schimmels. De bacteriën en schimmels zelf verteren de organische stof nog verder en maken mineralen vrij. Ook spelen ze een belangrijke rol in de buffering. Bodemleven neemt namelijk ook vrije mineralen op.

Het uitrijden van dierlijke mest op akkerland en bollenland draagt bij aan dit actieve bodemleven.  

 

BODEMSTRUCTUUR EN STRUCTUURSCHADE BERIJDING

De draagkracht van een bodem is afhankelijk van de grondsoort, omstandigheden (droog/nat) en de begroeiing. In het voorjaar is de maximale draagkracht van de grond ca 1 kg per cm2. Het spreekt voor zich dat de schade aan de bodem, oftewel de structuurschade, sterk afhankelijk is van bandenkeuze en banden spanning van de machine die erop rijdt.

Het gewicht van de machine op de band wordt in hoofdzaak gedragen door de hoeveelheid lucht in de band. Vervolgens wordt 10 tot 30% van het gewicht gedragen door het karkas van de band.

Bij landbouwbanden is de veroorzaakte bodemdruk 1,1 tot 1,3 keer de bandenspanning van de band. Ook het profiel van de band kan zodebeschadiging veroorzaken. Verder heeft de snelheid waarmee de machine het land berijdt ook gevolgen voor de bodemstructuur.

Vaak is de maximale bodemdruk hoger dan gewenst. Deze mag ook hoger zijn naarmate de grond droger is. Om te voorkomen dat zware machines structuurschade rijden aan uw grond rijden wij oftewel met een kleinere machine met brede banden, oftewel met een luchtdruk wissel systeem zodat wij de bandenspanning aan kunnen passen aan de grondsoort waarop we rijden, afhankelijk van het draagvermogen van de grond.

Structuurschade berijding

Invloed berijding op snede-opbrengst bij 2N-nivo’s