BODEMSTRUCTUUR EN STRUCTUURSCHADEBERIJDING
HOME

De draagkracht van een bodem is afhankelijk van de grondsoort, omstandigheden (droog/nat) en de begroeiing. In het voorjaar is de maximale draagkracht van de grond ca 1 kg per cm2. Het spreekt voor zich dat de schade aan de bodem, oftewel de structuurschade, sterk afhankelijk is van bandenkeuze en banden spanning van de machine die erop rijdt.

Het gewicht van de machine op de band wordt in hoofdzaak gedragen door de hoeveelheid lucht in de band. Vervolgens wordt 10 tot 30% van het gewicht gedragen door het karkas van de band.

Bij landbouwbanden is de veroorzaakte bodemdruk 1,1 tot 1,3 keer de bandenspanning van de band. Ook het profiel van de band kan zodebeschadiging veroorzaken. Verder heeft de snelheid waarmee de machine het land berijdt ook gevolgen voor de bodemstructuur.

Vaak is de maximale bodemdruk hoger dan gewenst. Deze mag ook hoger zijn naarmate de grond droger is. Om te voorkomen dat zware machines structuurschade rijden aan uw grond rijden wij oftewel met een kleinere machine met brede banden, oftewel met een luchtdruk wissel systeem zodat wij de bandenspanning aan kunnen passen aan de grondsoort waarop we rijden, afhankelijk van het draagvermogen van de grond.

Structuurschadeberijding

Invloed berijding op snede-opbrengst bij 2N-nivo’s:

Geen 0.9 bar 1.5 bar
200 2000 - 100% 1875 - 94% 1700 - 85%
400 2900 - 100% 2850 - 98% 2825 - 97%
N-Nivo Berijding