LANDBEMESTING
HOME

AKKERBOUW EN BOLLENTEELT

Wij hebben twee mesttanken in bedrijf: de Joskin en de Kaweco.

De Joskin mesttank is een kleine machine met brede banden en kan nu mest uitrijden op basis van stikstof/fosfaat/kali metingen. Met behulp van de NIR- sensor kunnen we de hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali van te voren inregelen en rijden we uit per m3 mest of per kg droge stof/fosfaat per hectare. Kreeg je vroeger pas na 14 dagen uitslag van de BLGG hoeveel fosfaat er in de uitgereden mest zat, nu kun je ter plekke bepalen en meten hoeveel fosfaat er wordt uitgereden. (Zie verder Precisielandbouw).

Het uitrijden van de mest gebeurt met een schijfeg. Dit geeft een betere verdeling van de mest over het perceel en alleen in de bovenste 5 centimeter wordt de mest gemengd met de bodem.

Op al onze trekkers is een GPS systeem geplaatst met rechtrijrichting. Daardoor kunnen wij de mest precies uitrijden en wordt plaatselijk dubbel rijden voorkomen.

Verder leveren wij de organische meststoffen en digistaat voor zeer gunstige tarieven.

Voor in de akkerbouw rijden wij schuimaarde (Betacal) uit. Deze wordt door de Kaweco mesttank uitgereden.

GRASLAND

Het uitrijden van mest op grasland wordt door de Kaweco tank met graslandbemester gedaan. De Kaweco mesttank is uitgerust met een banden luchtdruk wisselsysteem. Dit betekent dat de luchtdruk van de banden aangepast kan worden afhankelijk van het land waarop de tank rijdt. Dit komt de bodem ten goede omdat zij deze niet dichtrijdt. (Zie verder Bodemstructuur en Bodemvruchtbaarheid). De graslandbemester zorgt ervoor dat de mest gelijkmatig wordt verdeeld over het perceel.