PRECISIELANDBOUW
HOME
Precisie Landbouw

Gebruik van dierlijke mest

Dierlijke mest is een organische meststof die rijk is aan voedingsstoffen voor uw bollengrond. Maar door de natuurlijke variaties in de mest en de snelle bezinking hing het succes van het uitrijden van de vloeibare mest vaak af van het toeval. Daar waar veel voedingstoffen aanwezig waren in de mest en die op een specifieke plek terecht kwamen op het land, daar groeiden de bollen het best of niet.

NIR Sensor op de mesttank  

Echter, dankzij de nieuwe NIR sensor op onze mesttank kunnen wij de hoeveelheden N, P, K, NH4 en droge stof en volume nauwkeurig en tijdens het rijden meten. Dit gebeurt met meer dan 4000 metingen per seconde. Door deze precieze meting kunnen wij de dosering aan passen aan wat de locatie ter plekke nodig heeft. Dit draagt dus bij aan het maximaliseren van uw opbrengst en aan de kwaliteit van uw producten.

Hoe werkt het in de praktijk?

Vooraf wordt de streefhoeveelheid van de voedingsstof (stikstof, fosfor, kalium, of ammonium) ingeregeld, ook kunt u nog voor een tweede stof de drempelwaarde bepalen. De vloeibare mest wordt vervolgens uitgereden volgens de ingeregelde waarden.

Taakkaarten

Het kan nog nauwkeuriger door gebruik te maken van taakkaarten. Dit zijn foto’s van uw perceel welke zijn ingelezen door een infra rood camera (vanuit de lucht genomen). Aan de hand van deze foto’s is exact vast te stellen wat de bodemgesteldheid is van uw perceel. Daar waar meer stikstof nodig is kunt u dus meer stikstof laten uitrijden. Deze taakkaarten kunnen wij ook meenemen in het inregelen van de NIR sensor.