GRASOOGST
HOME

Wij hebben diverse machines om uw grasland optimaal te bewerken en te oogsten, inclusief het kuilen.

De graslandbeluchter verbetert de beluchting en doorlatendheid van de graszoden. Dit heeft dan weer direct een positief effect want de toplaag voert sneller water af en er komt voldoende zuurstof bij de wortels. Er komt ook meer zuurstof in de bovenlaag; verdichting of versmering in de bovenlaag door bijvoorbeeld intensieve beweiding, overvloedige neerslag of overlast van ganzen wordt door de graslandbeluchter opgelost. Resultaat is een betere grasgroei met een hogere kwaliteit.

De doorzaaimachine wordt gebruikt om kale plekken bij te werken, loop- en rijpaden te verstevigen, erosie te voorkomen, wildschade te herstellen, klaver bij te zaaien en onkruid te verdringen. Op deze manier wordt de weide van een gesloten grasmat voorzien. Het graszaad heeft een optimale kieming omdat het opgesloten ligt in de vruchtbare grond en is beschermd tegen vogels en droogte. Doorzaaien is een enkele bewerking en bespaart tot 80% tijd en brandstof in vergelijking met renovatie door ploegen, cultiveren, egaliseren, zaaien en aanrollen. Groot voordeel is dat het perceel in gebruik kan blijven.

Sinds 2016 hebben wij een graslandverzorgingmachine in gebruik, de Guttler Greenmaster 300, inclusief wiedeg. Deze machine pakt onkruid aan, trekt oude en verkeerde grassen los, breekt mestkosten open en maakt ook de grond open.