NIEUWS / NIEUWE MESTTANK
HOME

Nieuwe mesttank

- 19 maart 2018 -

Agrarisch Loonbedrijf Nico Duivenvoorden heeft een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland in het kader van POP3 (Een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland).

Het betreft een fysieke investering duurzame innovatie in de landbouw, oftewel een aanschaf van een "volautomatische mestsysteem met real-time nutriëntenmeting en automatische doseringsregeling voor de verwerking van dierlijke mest”. In andere woorden: een innovatieve mesttank met geintegreerde NIR sensor voor precisiebemesting.

Wat deze tank doet is de samenstelling van de dierlijke mest real-time en continue meten voordat de mest op het land wordt geïnjecteerd.

Het speciale regelsysteem zorgt er vervolgens voor dat op die specifieke locatie op het veld precies die hoeveelheid mest wordt gebruikt waar op die plaats (qua nutriënten) behoefte aan is. Na afloop van het doseren is in de software precies bekend welke doseringen op bepaalde plaatsen (gps-coördinaten) hebben plaatsgevonden, waardoor een totaalbeeld beschikbaar is van de te verwachten bodemsamenstelling.

Loonbedrijf Nico Duivenvoorden verdiept zich sinds 2014 in de innovatieve landbouw. In 2016 heeft het loonbedrijf een pilot gedraaid op eigen kosten door het gebruik van een prototype NIR sensor op de mesttank. Aangezien het loonbedrijf als eerste in de provincie Zuid-Holland dit heeft gepionierd, heeft dit veel bijgedragen aan de benodigde kennis- en inzichtvergaring. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Ondertussen heeft het loonbedrijf ook een groot kennisnetwerk opgebouwd met (toe) leveranciers in binnen en buitenland.

Het project Innovatieve Mesttank met geintegreerde NIR sensor voor precisiebemesting wordt uitgevoerd in samenwerking met plaatselijke leveranciers en afnemers van mest (veebedrijf de Poelhoeve, Roubos Akkerbouw en Loonbedrijf en Fa. H. van der Slot), en met ondersteuning van Looije Agro Technics Adviesbureau.
1
1
2
2
3

Laatste nieuws

Nieuwe mesttank

19 maart 2018
Agrarisch Loonbedrijf Nico Duivenvoorden heeft een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holla...